ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ കാര്യം നടക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലരെ ഭയത്തോടെയാണ് നോക്കി കാണുക കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ശനി നൽകുന്നു എന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള വിശ്വാസം എന്നാൽ ശനിയെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഫലം നൽകുന്നതാണ് കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന ദേവൻ കൂടിയാണ് ശനിദേവൻ എന്നാൽ ശനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട്.

   

ശനിയുടെ മാറ്റം വളരെയധികം ഭയത്തോടെ തന്നെ നോക്കി കാണുന്നവരാണ് പലരും ജ്യോതിഷ പ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ ശനിയും സഞ്ചരിക്കുന്നത് കുംഭം രാശിയിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ജൂൺ 29 അക്രഗതിയിൽ നിന്നും ശനിയെ നീങ്ങി തുടങ്ങുന്നത് കുംഭം രാശിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്തവർഷം .

ഇനിയും മീനം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും ആണ് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വർഷം നിക്കുംബാരാശിയിൽ ശനിയുടെ അപകട സഞ്ചാരം ജ്യോതിഷപരമായി നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top