പുതിയ അറിയിപ്പെത്തി ആർക്കും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ മുടങ്ങില്ല ഗ്യാസ് മസ്റ്ററിങ് അവസാന തീയതി ഇവർ പേര് മാറ്റണം മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അറിയൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ മാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഗ്യാസ് ഏജൻസി ഓഫീസിലേക്ക് വൻതോതിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത് ഇതോടെ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഉള്ളവർ അറിയുന്നതിനായിട്ട് ഗ്യാസ് വിതരണം കമ്പനികളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകളും ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് പേജ് ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക.

   

വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരിക എൽപിജി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താവിന്റെ കൈവശം തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ച ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ മാസ്റ്ററിംഗ് അഥവാ ഗ്യാസ് ഈ കെവൈസി മാസ്റ്ററിങ് ഗ്യാസ് ഏജൻസികളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഉടനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ലഭിക്കില്ല .

ഇനിമുതൽ സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ആളുകളുടെ തിരക്കും ഗ്യാസ് ഏജൻസികളിൽ വർദ്ധിച്ചത് എന്നാൽ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ മാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ തിരക്ക് കൂടി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/GsaYvf5gqk8

Scroll to Top