അടുത്തുള്ള ബാങ്കില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ജോലി – 6128 ഒഴിവുകള്‍

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം അടുത്തുള്ള ബാങ്കുകളിൽ ഒക്കെ പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഒക്കെ തസ്തികയിലേക്ക് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് .

   

അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് 21 7 20184 അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ആറാട്ട് 128 ഓളം ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ വിവിധ ബാങ്കുകളിലെയും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top