പരമശിവൻ്റെ ഈ പ്ലാൻ മനസ്സിലാക്കൂ വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ ഇത് സഹായിക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജഗതി ആണ് പരമശിവൻ അസുലൻ എന്ന മൃഗമെന്നോ പക്ഷി എന്നും ദേവനെന്നോ മനുഷ്യനെന്നോ നോക്കാതെ ഏവരെയും കടാക്ഷിക്കുന്ന ദേവൻ കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇതിനാൽ ഭഗവാനെ അനേകം നാമങ്ങൾ ഉണ്ട് ദേവാധിദേവൻ മഹേശ്വരൻ മഹാദേവൻ എന്നിങ്ങനെ പലതും മഹാദേവന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അഭിഷേകപ്രിയനാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു അല്പം ജലത്താൽ പോലും അതീവ സന്തുഷ്ടനാക്കുന്ന ദേവൻ കൂടിയാണ് .

   

മഹേശ്വരൻ കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതുമാണ് എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന അവസ്ഥ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെയും നമ്മളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പറയുന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top