ജൂലൈ അവസാനിക്കും മുൻപ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ലക്ഷപ്രഭു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ജ്യോതിഷപ്രകാരം സമയാസമയം രാശിയും നക്ഷത്രവും മാറി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകുന്നു ജ്യോതിഷപ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ 12 രാശികളിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഇതിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതും അവസവം തന്നെയാണ് .

   

ഇപ്പോൾ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിലാണ് വ്യാഴം ഉള്ളത് ശുക്രൻ അധിപനായ നക്ഷത്രം കൂടിയാണ് രോഹിണി രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ വ്യാഴം 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇടവം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടവം രാശിയുടെ അധിപനും ശുക്രൻ തന്നെയാകുന്നു ശുകൂറിന്റെ രാശിയിലും നക്ഷത്രത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വ്യാഴം ചില അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകും എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചില ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top