ഒരുപാട് പേരെ കോടീശ്വരൻ ആക്കിയ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ വഴിപാട്, ചെയ്ത് നോക്കൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ തന്നെയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിയായി അവതരിച്ചത് എന്നാണ് ശിവപുരാണവും ദേവി ഭാഗവതവും പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിലും ഉള്ളൂരികയും മനസ്സുരുകി മനസ്സിൽ തട്ടി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായു വേഗത്തിൽ പറന്നെത്തിയും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന ദേവനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്നു പറയുന്നത് എത്ര വലിയ സങ്കട കടലിൽ കിടന്നാലും ഒരു ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട്.

   

ആനന്ദത്തിന്റെ തിരുമലകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള അത്രയും ശക്തനായ കരുണമയനായ ദേവനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്നു പറയുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത്ഭുത കാര്യങ്ങളുടെ ദേവനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്നു പറയുന്നത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത വിധം.

മാറ്റിമറിക്കുവാൻ വലിയ ഉയർച്ചകൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ദേവനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്നു പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top