ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഭക്ഷ്യകിറ്റും 5200 രൂപ വരെ APL BPL വ്യത്യാസമില്ലാതെ ലഭിക്കും

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും വമ്പൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് ചെയ്യുക കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് സംയുക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറു രൂപ വരെയും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

   

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് വിതരണവും വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികളുടെ വിതരണവും ആണ് നടക്കുന്നത് 5200 രൂപയോളം നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഇതിലൂടെ എത്തിച്ചേരും ഫെബ്രുവരിയും 28 ആം തീയതിയും കിസാൻ സമ്മാന നിധിയുടെയും 2000 രൂപ വിതരണം ഇതോടൊപ്പം .

സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിക്കുകയും സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ തുടങ്ങി രണ്ടു മാസങ്ങളിലെ ധനസഹായമായ 3200 രൂപയും പി എം കിസാൻ കെടുത്തുകയായ 2000 രൂപയും ഒരുമിച്ച് ലഭിച്ചാൽ 5800 രൂപയോളം അർഹതപ്പെട്ട വീടുകളിൽ ലഭിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/fPPRpP_zBL8

Scroll to Top