സർക്കാർ പണി തന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംസാരിക്കുന്നു കോൾ റെക്കോർഡിങ് കേൾക്കൂ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ക്ഷേമപെൻഷൻ തുക ആറുമാസത്തെയും ഇപ്പോൾ കുടിശ്ശിക ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഈയൊരു മാസം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴുമാസത്തെ കുടിശ്ശികം ആകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ പെൻഷൻ വിതരണം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേഷൻ വരാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം അയക്കുന്ന അധികൃതവും ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി .

   

അപ്പോൾ ഈ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ക്ഷേമപെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്ര ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമെല്ലാം കാരണം ഈ മാസം പെൻഷൻ തുക വിതരണം കാണാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണുക .

വീഡിയോയിലേക്ക് ചെയ്യുക പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാകും എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുനൂറിൽ നിന്നും ആറുമാസത്തെ ഈ മാസത്തെയും കൂട്ടി ഏഴുമാസത്തെ ഏകദേശം 11200 രൂപ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top