ക്ഷേമപെൻഷൻ 1600 രൂപ കിട്ടാനുള്ള ഏവരും കാണുക രണ്ട് അറിയിപ്പ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിട്ട് ഈയൊരു ക്ഷേമപെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അറിയിപ്പ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പലരീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത് ഈയൊരു സത്യസന്ധ്യമായ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ പല ആളുകളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലും.

   

ഒക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കമന്റിന് താഴെയായിട്ടും വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചീത്ത വിളിയും പരിപാടിയും ഒക്കെയാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയും ആളുകളാണ് ഈ രീതിയിൽ ഒക്കെ വെള്ളം വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ചീത്തവിളികളും ഒക്കെയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഇതിന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top