മഞ്ഞ പിങ്ക് കാർഡുകൾ 31നു മുൻപ് പുതുക്കണം നീല വെള്ളകാർഡിൽ 20 കിലോ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എപിഎൽ ബിപിഎൽ ഉള്ള റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർ എല്ലാം അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് നിങ്ങളുമായി ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുമുമ്പായി പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്യുക റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്കുള്ള നമസ്തേ നടപടികൾ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ അറിയിപ്പാണ് ആദ്യമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് .

   

ഇപ്പോൾ അന്ത്യോദയം അന്നയോജനം മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡുകാരും മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡുള്ള പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവരോടും ആണ് മസ്റ്ററിങ് അഥവാ കെവൈസി ചെയ്യുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള തീയതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അനർഹമായ മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും വിദേശത്തുള്ളവരുടെയും മറ്റൊന്ന് റേഷൻ അനർഹമായി കൈപ്പറ്റുന്നവരെ.

കുറിച്ചും ഉള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സംസ്ഥാനം ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് റേഷൻ കാർഡും മസ്ജിദി അഥവാ കെവൈസി നടപടികളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/9tuyZrEmWnc

Scroll to Top