റേഷൻകാർഡുള്ളവർക്ക് അറിയിപ്പെത്തി മാർച്ച് മുതൽ കാർഡ് മസ്റ്ററിങ്ങ്|

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഫെബ്രുവരി 26 തീയതി മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷനുകളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് തരുവാനും മറക്കാതെ ഇരിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് മാർച്ച് ഒന്നു മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെ റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്ഡേഷൻ മരിച്ചു പോയവരുടെയും റേഷൻ തുടർന്ന് വാങ്ങുന്നില്ല.

   

വിദേശത്തുള്ളവരുടെ മഹേഷേട്ടൻ വാങ്ങുന്നില്ല കൂടാതെ മുൻഗണന കാടുകൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അർഹരായവർ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് റേഷൻ കാർഡ് അപ്ഡേഷൻ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണം വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് മാർച്ച് ഒന്നു മുതൽ റേഷൻ കടകളിൽ ആധാർ കാർഡുമായി എത്തിയും കെവൈസി അപ്ഡേഷൻ വേണ്ടി വിരൽ അമർത്തിയും ഈ കാര്യം പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/DbyT1WHi4LE

Scroll to Top