എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട 8 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മാർച്ച് മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ പേജ് ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോയിലേക്ക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് തരുവാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ പേജ് കൂടി ചെയ്യുക.

   

ആദ്യത്തെ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കാണ് മാർച്ച് മാസത്തിലെ റേഷൻ വിതരണം മാർച്ച് 4 തിങ്കളാഴ്ച മുതലായിരിക്കും ആരംഭിക്കുക എന്ന് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും അറിയിപ്പീട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മുൻഗണന കാടുകളായ മഞ്ഞ പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡിലെയും എല്ലാ അംഗങ്ങളും റേഷൻ കടയിൽ ആധാർ കാർഡുമായി എത്തിയും മിഷനിൽ അമർത്തി ഈ കെവൈസി അപ്ഡേഷൻ മാസ്റ്റർ ഈ മാസം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നീല വെള്ളാറേഷൻ കാർഡ് മകൾ മാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല രണ്ടാമത്തെ അറിയിപ്പ് ആധാർ കാർഡ് ഉടമകൾ കാണാൻ പത്തുവർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആധാർ കാർഡുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/3WyDTVNjvYM

Scroll to Top