ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ മാർച്ച്‌ 1 മുതൽ പുതിയ വില.300രൂപ സബ്‌സിഡി അപേക്ഷ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികളും ശ്രദ്ധിക്കുക 2024 മാർച്ച് മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ 31 തീയതി വരെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വിതരണ ഏജൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രധാന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിലയിൽ മാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഗ്യാസ് സബ്സിഡിയുടെ അറിയിപ്പ് .

   

ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആയിട്ട് നിലവിൽ നമ്മുടെ ബുക്കിംഗ് ബുക്കിങ്ങിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോൾഫ്രീ നമ്പറിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുകയും വേണം ഏറ്റവുമാധ്യതയെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് ഗാർഹിക പാചകവാദക വിലയിൽ 2004 മാർച്ച് മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ 31 തീയതി വരെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ 19 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് വീണ്ടും വില വർധിപ്പിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/bcoW_ELJy34

Scroll to Top