ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക 7 മാസം ആദ്യ ഗഡു വിതരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന എൽഡിഎഫ് ലോകത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിണറായി വിജയൻ ഉറപ്പു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളും പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻഫോർമേഷനുകളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.

   

സംസ്ഥാനത്തെ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ ഭിന്നശേഷി പെൻഷൻ പോലെയുള്ള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകളും സർക്കാർ ധനസഹായത്തോടുകൂടി വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾ പെൻഷനുകളും മുടങ്ങിയിട്ട് 7 മാസത്തോളമായിരിക്കുകയാണ് പെൻസിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും 1100 രൂപയാണ്.

ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിച്ചുകഴിന ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന എൽഡിഎഫ് ലോകത്തിൽ ക്ഷേമപെൻഷൻ തുക വിതരണം ചെയ്യാത്തതിനെതിരെ സിപിഐഎംസിപി എല്ലാം കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/c0XyZ5jjoRI

Scroll to Top