കൈവിടാതെ കേന്ദ്രസർക്കാർ!വീണ്ടും 2000 അക്കൗണ്ടിലേക്ക്.PM കിസാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നിലക്കാതെയും വീണ്ടും കേന്ദ്രസഹായം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നു അത് വീണ്ടും 2000 രൂപ തരണം എത്തിച്ചേരുന്ന സാഹചര്യം വരുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം വെമ്പാടും ഉള്ള ചെറുകിട നാമം മാത്രം കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന കിസാൻ സമ്മാനം നിധി പദ്ധതിയിൽ 16 വിതരണം ആണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 16 കിടുക്കളിലൂടെ 32,000 രൂപ നമ്മുടെയെല്ലാം.

   

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഈ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടാത്ത ധനസഹായം 3 പദ്ധതിയുടെ അടുത്തുകിടും പതിനേഴാം തെകടവും വിതരണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതും വളരെ വേഗത്തിൽ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഒരു കൂടി നൽകുകയും നിലവിൽ കർഷകർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പദ്ധതി ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് .

വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിനേയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശക്തിയെ മറിയം ക്ഷേമ പദ്ധതി കൂടിയാണ് സമ്മാനം നിധി എന്ന പദ്ധതി കൊണ്ടും ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം വളരെ വേഗത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/ns-O55lkjlU

Scroll to Top