വിഷുക്കാല ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം തുടങ്ങിവിഷു ഈസ്റ്റർ റംസാൻ കിറ്റ് 45 ഇനം

നമസ്കാരം എന്താ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈസ്റ്റർ റംസാൻ വിഷുവും പ്രമാണിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോലേക്ക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക സംതൃപ്തിയോടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഈസ്റ്റർ റംസാൻ വിഷുവും ആഘോഷങ്ങൾ പ്രമാണിച്ചുള്ള ആനുകൂല്യ വിതരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് .

   

മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷേമപെൻഷൻ 4800 രൂപയും കെയറൈസിനൊപ്പം 45 ഇനം പക്ഷേ വിഹിതങ്ങൾ വിലകുറച്ചുമാണ് ഈ വിഷുകാലത്തും കേരളീയർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സപ്ലൈകോ വഴിയാണ് വിലക്കുറവിൽ ഭക്ഷ്യവിഹിതങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നാളുകൾക്ക് ശേഷം .

കേരളത്തിലെ സപ്ലൈകോയിൽ സ്റ്റോറുകളിൽ സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ എത്തുകയും റംസാൻ ഈസ്റ്റർ വിഷു പ്രമാണിച്ച് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളുടെയും വിലകുറച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിരക്കേറിയ ഇരിക്കുകയാണ് വിഷുവിന്റെ തലേദിവസമായി ഏപ്രിൽ 13 വരെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/BktUHHoHH1s

Scroll to Top