ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം വിഷു ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം നാളെ മുതൽ വിതരണം അറിയിപ്പ് എത്തി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷനുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് ഈസ്റ്റർ ചെറിയ പെരുന്നാൾ വിഷുകാലമാണ് വരുന്നത് വീടുകളിലേക്കും മറ്റും ഒട്ടേറെ സാധനങ്ങളും വാങ്ങുന്ന സമയവുമാണ് വിറ്റ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കില്ല.

   

എന്ന നിബന്ധന വ്യാപാനസ്ഥാപനങ്ങളിലും ബില്ലുകളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് 2019 ഉപഭോക്താ സംരക്ഷണ നിയമം പ്രകാരം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് എറണാകുളം ജില്ല ഉപഭോക്ത തർക്ക പരിഹാര കോടതി വിധിച്ചു വ്യാപാരസ്ഥാപന കൃഷിയുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ഈ വ്യവസ്ഥ അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു വിറ്റ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കില്ല.

എന്ന ബോർഡ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബില്ലുകളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല നാം ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി വകുപ്പിനും ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിനും കോടതി നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/bWosptBROlY

Scroll to Top