ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മസ്റ്ററിംഗ് ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ചെയ്യണം 3 പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 2024 ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ പാചകത്തിന് ഗ്യാസ് ലിറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അറിയിപ്പുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു പാചകവാതക വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ മാസ്റ്ററിങ് പോലെയുള്ള മറ്റു അറിയിപ്പുകളും ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കെ ജെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്യുക.

   

രാജ്യത്തെ ഏപ്രിൽ മാസം മുതലുള്ള പാചകവാതക വില പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അനുസരിച്ച് 30 രൂപ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം വീടുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന 14.2 കിലോഗ്രാമിന്റെയും ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾക്കും വിലയിൽ മാറ്റമില്ല കഴിഞ്ഞ മാസം 100 രൂപ കുറയും20 രൂപയാണ് വീടുകളിലേക്കുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വില ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വോട്ട് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/wLqAmVidJtY

Scroll to Top