ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ ഗ്യാസ് കണക്ഷനുള്ള എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗ്യാസ് കണക്ഷനുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഗ്യാസ് ബുക്കും ആധാർ കാർഡും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധമാണോ എന്ന് ഏതുവരെയാണ് ഇതിന്റെ സമയം ഉള്ളത് എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ അറിയിപ്പ് .

   

തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് തരിക ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ പേജ് കൂടി ചെയ്യുക 2019 വർഷത്തിലെ പാചകവാതക കണക്ഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ ഗ്യാസ് ബുക്കും ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് സബ്സിഡി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

എന്നും അഥവാ സബ്സിഡി വേണ്ട എന്തെങ്കിലും സബ്സിഡി വേണ്ട എന്ന് ഫോം പ്രത്യേകമായി പൂരിപ്പിച്ച് നൽകണം എന്നൊക്കെ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും അറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ ആധാർ കാർഡുമായി ഗ്യാസ് ബുക്കുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കെഎസി അപ്ഡേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/6YJdkixpbGo

Scroll to Top