കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ സമ്മാനം ആർ 6800 രൂപ 2 തവണയായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തും

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാർത്ത അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഏകദേശം 5200 വരെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഈസാൻ സമ്മാന നിധി ക്ഷേമ പെൻഷനിലൂടെ ഉള്ള തുക ഒരുമിച്ചു കയറുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകളാണ്.

   

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണുക വീഡിയോ ലൈക് ചെയ്യുക പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തും ആകമാനം വലിയൊരു വിപ്ലകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് കൈകളിലേക്ക് പണമായിട്ട് തുകയെത്തുന്ന അതായത് പണം നേരിട്ട് കൈകളിലെത്തുന്ന .

കിസാൻ സമ്മാനം നിധി എന്ന് പറയണ പദ്ധതിയും ഈ പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒരു മുടക്കവും ഇല്ലാതെ നാളെ ഇതുവരെയായിട്ടും 16 തവണകളായിട്ടും ഒരു മുടക്കവും ഇല്ലാതെയും കേന്ദ്രസർക്കാർ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ലോക്സഭ ഇലക്ഷനോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ച് 17മത്തെ കെടുത്തുകയും ഉടനെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യും ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top