ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക 9600 വിഷു പെൻഷൻ വിതരണം 3200 ചൊവ്വാഴ്ച തുക ലഭിക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഏജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോലേക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് തരുക നിലവിൽ ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആറുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ.

   

2023 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ 1600 രൂപയുടെ വിതരണമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇനി ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ മാർച്ച് മാസം വരെയുള്ള ആറുമാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശികയും 9600 രൂപ കൂടിയും ഏപ്രിൽ മാസം തുടങ്ങിയതോടെ 50 ലക്ഷത്തോളം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും കുടിച്ചിരിക്കുകയായി തുടരുകയാണ് ഈസ്റ്റർ റംസാൻ വിഷു പ്രമാണിച്ച് .

രണ്ടു മാസത്തെ ശമപെൻഷൻ തുക കൂടിയും ഉടനെ വിതരണം ചെയ്യും എന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നാൽ വിഷുവിന് മുൻപായിട്ട് എല്ലാവർക്കും 3200 രൂപയുടെ വിതരണം എത്തിച്ചേരില്ല എന്ന വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/aO8pI3_rNt0

Scroll to Top