ക്ഷേമപെൻഷൻ,റേഷൻ, ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ, ഇവ കിട്ടില്ല ആരും അറിയാതെ പോകരുത്…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മുൻകാലങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ എല്ലാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും സബ്സിഡികളും എല്ലാം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത് വിവിധ ഏജൻസികളിലൂടെയും എടാ തട്ടുകാരിലൂടെയും ഒക്കെയായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ സർക്കാരുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആനുകൂല്യത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്കും അർഹരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്താതെ ഇടനിലയിൽ നിൽക്കുന്നവർ തട്ടിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

   

എന്നാൽ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി എത്തിയപ്പോൾ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ഗുണഭോക്താവിനെ നൽകണമെന്നും എല്ലാ ഇടത്തെട്ടുക്കാരെയും ഒഴിവാക്കണമെന്നും തീരുമാനമെടുത്തു എന്നാൽ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട പല കുടുംബങ്ങൾക്കും ആയിരം രൂപ വീതം ബാലൻസ് ഒക്കെയും നിലനിർത്തിയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ നിലനിൽത്തുവാൻ കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ.

സ്വന്തമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വെല്ലുവിളിയെ മറികടക്കുവാൻ ആയിട്ടാണ് രാജ്യത്തെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരംഭിച്ചത് ഇതുപ്രകാരം ഒരു രൂപ മിനിമം ബാലൻസ് ഒരു രൂപ പോലും സർവീസ് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ജന്തൻ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പൊതുമേഖല സ്വകാര്യ മേഖല ബാങ്കുകളിൽ തുറക്കുവാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതിനു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/OxaG7d5kwfE

Scroll to Top