ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 അക്കൗണ്ടിലെത്തി| കുടിശ്ശിക വന്നു കിട്ടാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കണം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഈസ്റ്റർ വിഷു റംസാൻ പുണ്യദിനങ്ങളോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള കുടിച്ച കപ്പലിന്റെ വിതരണം ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടുമാസത്തെ ധനസഹായം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്ത സംബന്ധിച്ച് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈലിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അൽപസമയം മുൻപാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് തന്നെ സഹായം എത്തിച്ചേർന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

   

വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ അതായത് യൂണിയൻ ബാങ്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതോടൊപ്പം ഫെഡറൽ ബാങ്ക് മറ്റു വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ എല്ലാം ഇപ്പോൾ തുക മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ എത്തിച്ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആനുകൂല്യം എന്ന് മാത്രമല്ല വെറും ദിവസങ്ങളിലും വിതരണം തുടരുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് .

നിലവിൽ എപിഎൽ വിഭാഗം റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ രീതിയിൽ അപേക്ഷ്യം വിവിധ സ്‌കീമുകളിൽ വിധവാ പെൻഷൻ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ ഭിന്നശേഷി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്കീമിൽ ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ആനുകൂല്യത്തിൽ മുടക്കങ്ങൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/7yaPKe_ysfE

Scroll to Top