ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 2 ഗഡു വിതരണം തുടങ്ങി 3200 അക്കൗണ്ടിൽ വന്നുതുടങ്ങി |

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മറ്റു മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് റംസാൻ വിഷു കാരാ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുൻപായി പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സംസ്ഥാനത്തെ വിഷു റംസാൻ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് തുക അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയതായി മെസ്സേജ് വന്നവർ അക്കാര്യം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക.

   

ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിന് മുൻപായി മാർച്ച് 15 ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച വിഷുവിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ വിതരണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 2023 ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലെ ക്ഷേമപെൻഷൻ തുകകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് 3200 രൂപയായി വിതരണം ചെയ്തത് ക്ഷേമപെൻഷൻ മസ്റ്ററിങ് പൂർത്തിയായവർക്ക് എല്ലാം വിഷുക്കായി നീട്ടമായി ഈ 3200 രൂപ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനെയും കാണുക.

https://youtu.be/R8vqmNdF1Sc

Scroll to Top