ചുകപ്പ് മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പണി വരുന്നുണ്ട്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മഞ്ഞ ചുവപ്പ് റേഷൻകാർഡ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാവുന്നതാണ്.

   

പുതിയ അപ്ഡേഷൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വയ്ക്കുക സർക്കാറിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം 60% ത്തോളം ആളുകൾ മഞ്ഞ ചുവപ്പ് റേഷൻ കാർഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് പക്ഷേ വെള്ളം നീല റേഷൻ കാർഡുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ റേഷൻ കാർഡിനെ കളറുകൾ മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കാർഡ് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഞാനും കുലുങ്ങി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി.

ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾക്കായി കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ അനാർഹമായ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കടകളിലും സ്ത്രീയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top