3200 വന്നവർക്ക് ഈ മാസം 1600 കൂടി കിട്ടും കേന്ദ്ര സഹായം അറിയിപ്പ്

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ക്ഷേമപെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻഫോർമേഷനുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂടി ചെയ്യുക സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതിയോടുകൂടി യും മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടി മാസത്തെ തുകയായി 3800 രൂപ സർക്കാർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

   

ഇന്ന് മുതൽ സഹകരണ ജീവനക്കാർ വഴിയും വീടുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നവർക്കും നിവിതരണം സജീവമായിരിക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ 1600 രൂപ വീതം രണ്ടുതവണയായിട്ടാണ് തുക അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തിയത് ചിലർക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട്00 രൂപയും അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിലർക്ക് 1600 രൂപ മാത്രമേ എത്തിയിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നലത്തെ ബാങ്ക് അവധി കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അക്കൗണ്ടിലെത്തിയും അങ്ങനെയും 3,200 എന്നതാണ് ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/jLkjJWjGN1M

Scroll to Top