നാളെ മുതൽ 18 വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾകിറ്റ് കിസാൻ 2000 രൂപ വിതരണ അറിയിപ്പ്..

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാളെയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാന പൊതു അറിയിപ്പുകൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സ്കോളർഷിപ്പ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല അതിന്റെ നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് മിഷൻ പാർട്ടിയുടെ പദ്ധതിയും എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച്.

   

പാർപ്പിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിതരണം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിട്ടുള്ള സർക്കാർ അറിയിപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കിസാൻ സമ്മാനം നേടിയ ആനുകൂല്യമാണ് വന്നുചേർന്നിട്ടില്ല പതിനാറാമത്തെ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ കാര്യം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തന്നെ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/WGa0QBjuewE

Scroll to Top