ഗ്രാമീണ ബാങ്കിൽ നിന്നും 5 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ ലഭിക്കും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 15 വർഷം

നമസ്കാരം പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പണത്തിന് അത്യാവശ്യം നേരിടുക എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ചികിത്സാ സംബന്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ആശയങ്ങൾ വരുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പണം പെട്ടെന്ന് വേണ്ടി വന്നേക്കാം ആ സമയം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണ് കിട്ടുമോ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക.

   

ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ലോണുകൾ പലതും ഒരു വർഷം മുതൽ മിക്കവാറും അഞ്ചുവർഷം വരെ കാലാവധി ഉള്ളതായിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ ഉയർന്ന ഇഎംഐ തുക അടക്കേണ്ടി വരുന്നത് പലർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ 15 വർഷം വരെയുള്ള കാലാവധിയിൽ ബാങ്ക് ലോൺ ആയി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കീം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് കാലാവധിയുള്ള ലോണാകുമ്പോൾ മാസം തോറും ഇഎംഐ തൂക്കം വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

വായ്പയെടുക്കുന്നവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമാകുന്നത് ഇതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോലേക്ക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് തരുക ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ പേജ് കൂടി ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക.

https://youtu.be/xc_1EO5ugd0

Scroll to Top