ജ്യോതിഷ പഠനങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ സമയം നല്ലതോ മോശമോ എന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്റെ അടുത്തതും ഒരുപാട് പേരെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് തിരുമേനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല സമയമാണോ മോശം സമയമാണോ അവിടുന്ന് ഒന്ന് നോക്കി പറയാമോ മറ്റു ചിലർ പറയാറുണ്ട് തിരുമേനി ഞങ്ങൾക്കു ഇപ്പോൾ മൊത്തം കഷ്ടകാലമാണ് തൊടുന്നതും പിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആപത്ത് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഞങ്ങളുടെ മോശകാലം എപ്പോൾ അവസാനിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് .

   

ഇപ്പോൾ ഈ മോശകാലം പരിഹാരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് എങ്ങനെ ഒരു അധ്യായം ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയത് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് 27 നക്ഷത്ര ജാതകരുടെയും സമയത്തെപ്പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ നേരം നിങ്ങളുടെ സമയം ഇപ്പോൾ നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top