പെൻഷൻകാർ ശ്രദ്ധിക്കൂ വീണ്ടും 3200 വിതരണം ഡിസംബർ ജനുവരി ഏപ്രിൽ 29 മുതൽ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ക്ഷേമപെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക ഈസ്റ്റർ റംസാൻ വിഷു ഉത്സവ നാളുകളോട് അനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശികയിൽ നിന്നും മൂന്നുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് .

   

സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം സംസ്ഥാനത്ത് പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ലോകസഭാ ഇലക്ഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് ആയിരുന്നു 4800 രൂപ രണ്ടു തവണയായിട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ വിതരണം നടത്തിയത് 1600 രൂപ മാർച്ച് ഈസ്റ്റർ മുമ്പായിയും 3200 ഏപ്രിൽ വിഷുവിനു മുൻപായിട്ടുമാണ് വിതരണം തുടങ്ങിയത് വീടുകളിലേക്ക് സഹകരണ ജീവനക്കാർ വഴി പെൻഷൻ തുകയെത്തുന്ന പലർക്കും വിഷുവിന് ശേഷമാണ് തുക എത്തിയത്.

ഇന്നത്തോടുകൂടി വീടുകളിലേക്കുള്ള വിതരണവും പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ 200 മുതൽ 500 വരെ വിഹിതം ഉള്ളവർക്ക് ആധുകാ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/RAIYZvnInAw

Scroll to Top