വ്യാഴ മാറ്റം മനസിലാകാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി.15 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് നല്ല കാലം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വ്യാഴം രാശി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വ്യാഴം രാശി മാറിയതോടുകൂടിയും ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ആകാം ചെയ്യും കൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വ്യാഴം മാറ്റം ഫലം ലഭിക്കുവാൻ താമസം എത്തുമോ തിരുമേനിയും എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വ്യാഴമാറ്റത്തിന്റെ വീഡിയോ 27 നക്ഷത്ര ജാതകം ഇട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വ്യാഴം മാറിയ മെയ് ഒന്നിനാണ് വ്യാഴം മാറിയത് വ്യാഴം മാറിയതിനുശേഷം .

   

ഞാൻ വാട്സ്ആപ്പ് അങ്ങ് തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വ്യാഴം മാറിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ് രണ്ടാം തീയതി ആയപ്പോഴേക്കും എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് എണ്ണമറ്റ മെസ്സേജുകൾ ആണ് വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരിക്കലും എന്നെ തീരാൻ കഴിയില്ല 10 100 മെസേജും നല്ല വന്നത് അതിനു മേലെ മെസേജുകൾ ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ പിന്നാലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വ്യാഴം മാറി തിരുമേനിയെ ഫലം കിട്ടിയില്ല.

ഒന്നാം തീയതി വ്യാഴം മാറി രണ്ടാം തീയതി ആയപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞു എല്ലാ മെസ്സേജിനും റിപ്ലൈ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത്രേം മെസ്സേജുകൾക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് മെസേജിന്റെയും അത്തരം മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല പറ്റാവുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

Scroll to Top