മെയ് മാസത്തിൽ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം ഇങ്ങനെ ഇവർക്ക് 1600 വീതം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വന്നിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പാണ് നിങ്ങളുമായി ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് തരിക കേരളത്തിൽ ലോകസഭാ ഇലക്ഷന് മുൻപായിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിച്ചു കതുകം വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു .

   

ഇലക്ഷന് മുമ്പ് തന്നെ തുക വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ധനമന്ത്രിയും ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ മാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശികയാകാതെ ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ആ വാക്ക് പാലിക്കാൻ സർക്കാറിന് ആയിട്ടില്ല ഏഴ് മാസത്തോളം ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിക്കുകയായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

വന്നത് അതിനാൽ തന്നെ കുടിച്ചു കപ്പ പെൻഷൻ എത്രയും വേഗം കൊടുത്തു തീർക്കണം എന്ന് ദൃഢ നിശ്ചയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫലം കണ്ടില്ല നിലവിൽ അഞ്ചുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ തുകയാണ് കുടിശ്ശികലിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/_3XhKBuCxio

Scroll to Top