ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് 2024 മെയ് മുതൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് രീതി ഇങ്ങനെ പുതിയ തിയറി പരീക്ഷയും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം 2,24 മെയ് മാസം മുതൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക സംസ്ഥാനത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും 2024 മുതൽ ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്.

   

നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിലും തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഒക്കെയും പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 10 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അപേക്ഷ വെച്ച കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പലരുടെയും ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി ഉൾപ്പെടെയും ഇപ്പോൾ തീരാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടോ മാത്രമല്ല ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ അപേക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകാർ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നുമില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/A_VOlOX0Z0k

Scroll to Top