ജീവിത വിജയത്തിനായി വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തിരുമേനിയും എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലും നിൽക്കുന്നില്ല ഈ മാസം ഒരു പത്ത് രൂപ അധികം കിട്ടിയും കൊണ്ടുവന്ന് അതൊന്ന് സമ്പാദ്യമായി മാറ്റിവയ്ക്കാം എന്നു കരുതിയാൽ എവിടുന്നാണെന്ന് അറിയില്ല ചിലവുകൾ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ചില മുകൾ വന്ന് ആ പൈസ അങ്ങ് തീർന്നു പോകുകയാണ് കയ്യിൽ വരുന്ന പൈസയെല്ലാം.

   

വെള്ളം പോലെയും ഓർമ്മ പോകുന്നു ഒരു രൂപ പോലും കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയം തോന്നുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ട് പക്ഷേ സമ്പാദ്യമില്ല എന്താണ് ഇതിനൊരു പോംവഴി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യ ചിലവുകളും അധിക ചെലവുകളും ഒന്നോ ഒഴിവാക്കിയും0..

ജീവിതം ഒന്നു ഭദ്രമാക്കാൻ സഹായിക്കണം ഒത്തിരി പേര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പലരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top