ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം നാളെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും മറക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വേനൽ മഴ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഭാഗ്യമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷേ ഈ ദേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ എലിപ്പനിയും ഡെങ്കിപ്പനിയും പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് പകർച്ചപ്പനി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കർശന ജാഗ്രത നിർദേശമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് വരുന്നത് ചെറിയൊരു പനിയാണെന്ന്.

   

കരുതിയും അവഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണത്തിന് വരെ കാണുവാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മഞ്ഞപത്തം ബാധിച്ച മരണം വരെയും നമ്മൾക്ക് നാട്ടിൽ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെങ്കിപ്പനി ഉൾപ്പെടെ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ വ്യക്തി ശുചിത്വം തന്നെ പരിസര ശുചിത്വം പോലെയുള്ള .

കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം കൊതുകുവലർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുക വൈകുന്നേരം വാതിൽ ജനൽ എന്നിവ അടച്ചിടുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/iCqR3uTn7bM

Scroll to Top