ഒടുവിൽ തീരുമാനിച്ചു ക്ഷേമപെൻഷൻ മെയ് മാസത്തിൽ 1600 റേഷൻ വിതരണം ജൂൺ മുതൽ 10 കിലോ അരി സൗജന്യം

നമസ്കാരം ഇത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുമ്പും അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മറന്ന് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷന്റെയും ഒരു600 രൂപ മാത്രം മെയ് മാസത്തിൽ നൽകുവാനുള്ള നടപടി ധനവകുപ്പ് .

   

ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ എല്ലാ മാസവും സാമൂഹിക ക്ഷേമപെൻഷൻ നൽകുമെന്നായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് സർക്കാർ നൽകിയ വാഗ്ദാനം എന്നാൽ ഡിസംബർ മാസം മുതലുള്ള ആറുമാസത്തെ സാമൂഹിക ക്ഷേമനിച്ചൻ കുടിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് നൽകുവാനുള്ള.

4500 കോടിയിൽ രൂപ ഏറെ കണ്ടെത്താനാകാതെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം ക്ഷേമപെൻഷൻ നൽകുവാൻ വണ്ണം വായ്പകളിലൂടെ കണ്ടെത്തുവാൻ രൂപീകരിച്ച കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷിപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുത്തിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/Msnp97rrhho

Scroll to Top