ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം മെയ് മാസത്തിൽ 1600 | 31 അവസാന തിയതി കേന്ദ്ര അനുമതിക്ക് വായ്പ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹിക സുരക്ഷ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷനായ 1600 രൂപയാണ് മെയ് മാസത്തിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടി ചെയ്യുക .

   

സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ അതാത് മാസത്തെ പെൻഷൻ സംസ്ഥാനത്തെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം രണ്ടാമത്തെ വർഷവും പാളി പോയിരുന്നു നിലവിൽ 2023 ഡിസംബർ മാസം മുതൽ 2024 ഏപ്രിൽ മാസം വരെയുള്ള അഞ്ചുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളാണ് കൃത്യമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാതെ .

കുടിക്കുകയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കൊടുത്തു തീർക്കുവാൻ ഏകദേശം 4800 കോടി രൂപ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്തൊന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് ഇത്രയും പണം കണ്ടെത്തിയും വിതരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് ധനവകുപ്പും ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ മാസത്തിലെ കുടിച്ചികപ്പ600 ഉടനെ വിതരണം ചെയ്യുവാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/B9R3IViqjp8

Scroll to Top