ആലുവയിൽ ജലപ്രളയം കൊച്ചി വെള്ളത്തിനടിയിൽ മിന്നൽ പ്രളയം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും തന്നെ കാണുക വീഡിയോയിലേക്ക് ചെയ്യുക പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ തുടരും എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും തന്നെ യെല്ലോ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയിപ്പുകൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഏഴോളം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യും എന്നാണ് .

   

ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെയും ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അല്ലാട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കി കാണേണ്ടത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അവസ്ഥയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവ പൂർണമായും വെള്ളത്തിലായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ.

ആലുവയിൽ ജലപ്രളയം ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് വീടുകളിലേക്കും അതേപോലെതന്നെ കടകളിലേക്കും ഒക്കെ വെള്ളം ഒഴുകി കയറുന്ന സാഹചര്യം മാത്രമല്ല എറണാകുളം ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിലാണ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top