രാഹു കേതു നല്ലത് കൊണ്ട് വരും 6 നക്ഷത്രക്കാർക്ക്.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം യൂട്യൂബിലെ നല്ലൊരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ജ്യോതിഷം ഉണ്ട് ധാരാളം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ലക്ഷക്കണക്കിന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരും കാണുന്ന നല്ലൊരു ജ്യോതിഷം യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട് ആ ജോതിഷം ഒരു ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് വരികയും ഏറ്റെടുത്ത് സമയം നോക്കിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് താങ്കൾ എന്റടുത്ത് സമയം നോക്കിയത് താങ്കൾ ഒരു ജോതിഷം .

   

ആണല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീർത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു ഞാനൊരു ജോതിഷനാണ് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു തിരുമേനി എന്നാണ് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളെപ്പോലെ വലിയ ഒരു പ്രമുഖൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കാണുന്നു ഉള്ള ഒരു ജ്യോതിഷം എല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിലെ നിസ്സാര വ്യൂവേഴ്സും പക്ഷേ എത്ര വ്യൂവേഴ്സും ആൾക്കാരും ആണ് താങ്കൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് താങ്കൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് .

എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തിരുമേനിയുടെ വ്യൂവേഴ്സും എന്നെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറുതാണ് എങ്കിലും തിരുമേനി കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കഴമുണ്ട് എന്നതു കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിരുമേനിയെ ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോട് ഗ്രഹനില ചോദിച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top