ഫണ്ടെത്തി വിതരണം തുടങ്ങുന്നു പെൻഷൻ 1600ന് പിറകെ PM കിസാൻ 17ാം ഗഡു വിതരണം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന 62 ലക്ഷത്തോളം പേർക്കും ആശ്വാസമായി കുടിശിക ഒരു 15600 യുടെ വിതരണം സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം രാജ്യത്ത് കർഷകർക്ക് ആയിട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്ന പി എം കിസാൻ സമ്മാന നിധിയുടെ പതിനാറാമത്തെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപായിട്ട് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ.

   

ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരിക സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക സംസ്ഥാനത്ത് ഡിസംബർ മാസം മുതൽ മാസം വരെയുള്ള ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കുടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു മാസത്തെ വിഷയമാ പെൻഷൻ വിതരണം മെയ് 29 ബുധനാഴ്ച മുതൽ വിതരണം ആരംഭിക്കുകയാണ് .

ഇതിനായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെയും മുംബൈ ഫോട്ടോ ഓഫീസിലെയും സംവിധാനം വഴിയും 3500 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ന് കടം എടുത്തിരുന്നു ഇതിൽനിന്ന് 900 കോടി രൂപ എടുത്തിട്ടാണ് ഡിസംബർ മാസത്തെ കുടിച്ച 1600 രൂപയുടെ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/M6ITl_qrNzM

Scroll to Top