ജൂൺ മാസത്തിലെ ടോൾ പ്ലാസ നിരക്ക് കൂട്ടിക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം ഇങ്ങനെ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷനുകളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോയിലേക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ പേജ് കൂടി ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂലം നീട്ടിവെച്ച ടോൾ നിരക്ക് വേദന ഇന്നലെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ആയി ടോൾ നിരക്ക് ശരാശരിയും അഞ്ചു ശതമാനം.

   

വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രോൾ നിരക്കിന്റെ വാർഷിക വർദ്ധനവ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എങ്കിലും ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് നീട്ടിവെക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും അവാർഡ് പൂർത്തിയായതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് അവർ ധനം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് കേരളത്തിലെ എൻഎച്ച്എസ്എസ് തിരുവനന്തപുരം ടോൾ പാസ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടും അഞ്ചു രൂപ മുതൽ 410 രൂപ വരെ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/gmk0SyibP_4

Scroll to Top