വീടും സ്ഥലവും ഉള്ളവർക്ക് അറിയിപ്പ് ഡിജിറ്റൽ സർവേ കഴിയുമ്പോൾ രേഖ കിട്ടും അധിക ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ആരും അറിയാതെ പോകരുത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയും വസ്തുവും ഉള്ള എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് ചെയ്ത് കാണുകയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ആധുനിക സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വില്ലേജുകളിലും ഡിജിറ്റൽ സർവേയും ചെയ്തുവരുകയാണ് വരുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്ത്.

   

എമ്പാടും ബൂ സർവ്വേ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആണ് ലക്ഷ്യം ഇടുന്നത് ഡ്രോണിന്റെയും മറ്റ് സഹായത്തോടുകൂടിയും അഞ്ചുവർഷംകൊണ്ട് രാജ്യം ആകെ നടപ്പാക്കുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ സർവേ പദ്ധതിയും കേന്ദ്രസർക്കാർ രാജ്യത്തെയും 7 ലക്ഷം വില്ലേജുകളിൽ നിലവിൽ പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ വിവിധ വില്ലേജുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ സർവേ പൂർത്തിയാക്കുകയും.

പലയിടത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചിലയിടത്ത് ഇനിയും ആരംഭിക്കുകയും ഇരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ 20 ശതമാനം വരുന്ന ഭൂപ്രദേശം ഉപയോഗിച്ചും അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ റോബർട്ടിക് ഉപകരണങ്ങൾ വഴിയും സർവ്വേ നടത്തുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/mbxAW3BEExU

Scroll to Top