വിളക്ക് അണച്ചതിന് ശേഷം കിണ്ടിയിലെ തീർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വിളങ്ങും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് നിലവിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിലവിളക്കി നോടൊപ്പം ഒരു കിണ്ടിയിൽ ജലവും അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥവും നമ്മൾ വിളക്കിനടുത്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് ജലത്തിന്റെ മഹത്വം എന്നു പറയുന്നത് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാത്തവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ശതമാനം പേരും ഈയൊരു തീർത്ഥത്തിന്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല.

   

നമ്മൾ അത് മുറ്റത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിച്ചെറിയും ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ ഒഴിച്ച് കളയും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴുകിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജലത്തെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ മഹത്വമുള്ളതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിലവിളക്കിനു മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലവിളക്കിന് സമീപം വെക്കുന്ന കിണ്ടിയിലെ.

ജലം എന്നു പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിണ്ടിയിൽ നിലവിളക്കി നോടൊപ്പം വെക്കുന്ന ജലം അത് വിളക്ക് അണച്ചതിനുശേഷം ആ ജലം ഞാനീ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിക്കേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഈശ്വരാ ചൈതന്യവും ഉണ്ടാകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top