3 കോടി വീടുകൾ 2000 വീതം അക്കൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കൂ വീടുകൾക്ക് 78000 റേഷൻ കാർഡുള്ളവർക്ക് സൗജന്യം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മൂന്നാമത്തെ അധികാരത്തിൽ ഏറിയ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വമ്പൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എടുത്തരക്കാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടുതവണയും ഒറ്റക്കെയും ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ബിജെപിയും ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മറ്റു കക്ഷികളെയും.

   

ചേർത്തു മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് രാജ്യത്തെ പരമാവധി പേർക്ക് ധനസഹായങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും എത്തിച്ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അധികാരമേറ്റ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷനുകളെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോലേക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കാണുന്നവർ.

പേജ് ഫോട്ടോ ചെയ്യുക മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെയും ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലെ ആദ്യ തീരുമാനം രാജ്യത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരമേഖലകളിലും ഉള്ള പാവപ്പെട്ടവർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ സഹായ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയും ആവാസ് യോജന കീഴിൽ മൂന്നുകോടി വീടുകൾ കൂടി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര ധനസഹായം നൽകും ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/PyeokPdzeRw

Scroll to Top