കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വമ്പൻ സഹായങ്ങൾ വരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ 2000 വിതരണം ഇങ്ങനെ ഫണ്ട് എത്തി ജൂണിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെയും ആനുകൂല്യ വിതരണം തുടങ്ങുവാൻ പോകുന്നതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടി ചെയ്യുക കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ആനുകൂല്യമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എത്തിച്ചേരുക കേരളത്തിലെയും 25ലത്തോളം.

   

കുടുംബങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ധനസഹായം എത്തുന്നത് പിഎംപിസോൺ സമ്മാനം നിധിയുടെ പതിനേഴാം തിയദുവിന്റെ വിതരണമാണ് നടക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ജൂൺ 18 ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കിസാനിധിയുടെ പതിനേഴാം തികയുമായി 2000 രൂപ രാജ്യത്തെ 9 കോടിയും 30 ലക്ഷത്തോളം കർഷകരുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വഴി കൈമാറുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരണാസിയിൽ വച്ച് എന്ന് കർഷകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള യോഗത്തിൽ രാവിലെ 11 ഒരു റിമോട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മത്തിലൂടെയും പതിനേഴാമത്തെ വിതരണം പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/6h-RBf4lbR8

Scroll to Top