ഗൾഫ് ജോലി ഒഴിവുകൾ ഇന്റർവ്യൂ കേരളത്തിൽ 👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രികളിലേക്ക് വെസ്റ്റേൺ ട്രാൻസ് ഗ്രൂപ്പിലും ഗ്രൂപ്പിലും വന്നിട്ടുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ പേജ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക പൂർണമായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫി കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ള ജോബ് വേണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് .

   

മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതേപോലെ നാട്ടിലും വിദേശത്തുമായി നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ whatsapp ചാനലിലും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മാനേജർ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും കാറ്റഗറി സൂപ്പർവൈസർ ഫ്ലോർ സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഷോപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇👇.

Scroll to Top