നെസ്റ്റോ ജോലി ഒഴിവ് | കേരള ജോബ്സ് പുതുമുഖങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലുലു ഗ്രൂപ്പിലും ഗ്രൂപ്പിലും വന്നിട്ടുള്ള വാക്യം നിരവധി കാറ്റഗറിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന റിവ്യൂ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്.

   

ഇതുപോലെപ്പെടുത്താൻ പറ്റാതെ നാട്ടിലും വിദേശത്തും ആയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top