അമ്പലത്തിൽ കൊടുത്ത് ചരട് പൂജിച്ച് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഒന്ന് അണിഞ്ഞ് നോക്കിക്കേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പൗരാണിക കാലം മുതലേ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കറുത്ത ചരട് ജപിച്ച ശരീരത്തിൽ കിട്ടുക എന്നു പറയുന്നത് നമ്മളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം വ്യക്തികളും ഇന്നും ഈ കാര്യം പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കഴുത്തിൽ.

   

അരയിൽ കാലിൽ എന്നിങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അണിയാത്തവർ ആയിട്ട് ഉള്ളവർ വളരെ വിരളമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചിലർ അതും വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റു ചിലർ അദ്ദേഹം അല്ലാതെ സാധാരണ രീതിയില്‍ അണിയുന്നവരുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചിലർ അത് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുത്തു പൂജിച്ച് തിരുമേനിയുടെ കൈയിൽ പൂജിച്ചയും അണിയാറുണ്ട് .

ചില്ലറ രക്ഷയ്ക്ക് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ അടുത്തു കൊടുത്തിട്ടും ജപിച്ചും അണിയാറുണ്ട് കാര്യം എന്നു തന്നെയായാലും ഏതു രീതിയിലായാലും ശരീരത്തിൽ ചരട് അണിയുന്നവരെയും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top