എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ പേജിൽ വരുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ നിന്നും മറ്റോ തൊഴിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനാൽ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അന്വേഷിച്ചതിനു ശേഷം ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുക അഡ്വാൻസ് നൽകിയ വഞ്ചിതരാകരുത് .

   

കമ്പനിക്ക് എനിക്ക് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആദികൾക്കോ വഞ്ചനക്കോ ഞാനോ എന്റെ ചാനലോ ഉത്തരവാദിയല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top