വീടുകളിൽ 78000 രൂപ 2000 രൂപ വീതം അക്കൗണ്ടിൽ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമതും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം സാധാരണക്കാർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ചു പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുകയാണ് പി എൻ സൂര്യഗർ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക്.

   

30000 രൂപ മുതൽ 78000 രൂപ വരെ കേന്ദ്രസർക്കാർ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നൽകും ഈ സഹായം നൽകുന്നത് വീടുകളിലും 300 യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗം സൗജന്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോട്ടോ സോളാർ വീടുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ്സിഡി ആയിട്ടാണ് ഒരു കിലോ വാൾട്ട് പ്ലാന്റിനെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ രണ്ട് കിലോ വാർഡും പ്ലാറ്റിനം.

60,000 രൂപ 3 കിലോ വാർഡ് പ്ലാൻ 78,000 രൂപ സബ്സിഡി എങ്ങനെയാണ് എപിഎൽ ബിപിഎൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്നത് പരമാവധി സബ്സിഡി തുകയാണ് 78000 ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/K-57u1lpom4

Scroll to Top